CrowdFunding trochę inaczej...


74b672d3bff48857ab8ee3f327938c49.png

 

Zbieraczek działa trochę inaczej niż typowe serwisy crowd-fundingowe. Pełni też rolę funduszu inwestycyjnego.

Po pierwsze: autorzy projektów mogą je certyfikować i prowadzić pod nadzorem redakcji serwisu. Dzięki temu do publiczności

płynie sygnał, że projekt ma swoją "radę nadzorczą", która czuwa nad jego wykonaniem i zwiększa jego szanse na sukces

Dzięki temu środki mogą być zbierane elastycznie, a nie tylko według zasady "wszystko albo nic"

Po drugie:  serwis pozwala na zgłaszanie "aportu" materialnego i nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat. W końcu może się

zdarzyć, że ktoś bedzie chciał wesprzeć czyjś projekt komputerem, meblami biurowymi lub na przykład usługami graficznymi.

Po trzecie:  nie wszyskie pieniądze zbierane na projekt muszą przechodzić przez skarbonkę zbieraczka  -  jeśli autorowi

projektu uda się zdobyć kredyt bankowy lub wsparcie Cioci z Ameryki, może dopisać tę kwotę do już zebranych pieniędzy

bez żadnej prowizji dla zbieraczka ( opcja jest dostępna tylko dla projektów nazdorowanych - certyfikowanych ).

Po czwarte:  przy projektach certfikowanych (a więc i nadzorowanych) nie musisz czekać ze startem projektu,

aż uzbiera się pełna kwota - jeśli przyrost jest w miarę systematyczny można rozpocząć pracę nad nim już

po uzbieraniu 30% całego budżetu.

 

Zapraszamy:  redakcja@zbieraczek.pl