Dla Pomysłodawców:


 

 

Funkcja "Dodaj Projekt" w menu głównym.

 

Tam możesz wprowadzić opis swojego projektu postępując zgodnie ze wskazówkami. Zarówno projekt jak i Twój profil musi być szczególowo opisany i zaakceptowany przez nas przed publikacją. Ponadto trzeba wnieść opłatę "wpisową" na pokrycie kosztów pracy moderatorów i transferów finansowych w obie strony, gdyby zbieranie składek nie powiodło się i trzeba było zwracać je fundującym. Po tych formalnościach projekt jest uruchamiany. 

 

Dwa typy projektów.

 

Nasz serwis różni się trochę od innych "crowd-fundów", ponieważ przewidzieliśmy w nim dwa typy projektów, a mianowicie "zwykłe zbiórki" odbywające się na powszechnie znanej zasadzie "wszystko albo nic"  oraz  Projekty Certyfikowane, które mogą być uruchamiane również w trybie  "ile się zbierze, tyle dobrze", który jest celowy i bezpieczny przy projektach nadzorowanych, weryfikowanych, rozciągnietych w czasie i podzielonych na etapy oraz takich, które stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych i już działających przedsięwzięć lub zbiórki o charakterze charytatywnym, stanowiącym wsparcie, gdzie każda kwota stanowi pomoc.

 

Projekty Zwykłe. Wszystko albo nic.

 

Projekty zwykłe odbywają się według reguły "wszystko albo nic", a ich autorzy otrzymują całość zebranych pieniędzy zaraz po zakończeniu promocji projektu  -  pod warunkiem, że wspierający zdecydowali się na przekazanie im całej kwoty, o którą prosili. Ten tryb wymusza ustalanie budżetu na rozsądnym poziomie a uzyskanie odpowiedniej ilości głosów popierających jest warunkiem wygranej i realizacji projektu. Za późniejszą poprawną realizację takich projektów odpowiadają ich autorzy i są zobowiązani do przedstawiania później ich wyników do publicznej wiadomości w naszym serwisie w formie krótkich kwartalnych raportów na temat stanu projektu.

 

Projekty Certyfikowane.

 

Oznaczamy je w serwisie "słoneczkiem", a ich realizacja jest ściśle nadzorowana finansowo i organizacyjnie przez naszą redakcję, co zwiększa szansę ich pomyślnej realizacji. Pilnujemy sposobu przeznaczenia każdej złotówki zebranej przez wspierajacych, rozliczając autora z tego, jak wydawane są pieniądze. Rekomendujemy i promujemy (słoneczko) tylko te projekty, które uważamy za dobre a ich autorów za osoby posiadające odpowiednie doświadczenie do skutecznej ich realizacji. Jednym z warunków uzyskania certyfikatu jest przedstawienie szczegółowego bizneplanu i harmonogramu projektu, których trzeba potem przestrzegać. W projektach Pieniądze nie trafiają od razu w całości do autorów, lecz etapami, zgodnie z zaakceptowanym przez nas bizneplanem, gdy zrealizowane są wcześniejsze jego kroki. W ten przyjazny i konkretny sposób, działając w imieniu wspierających, kontrolujemy poprawną realizację przedsięwzięcia.

 

Wsparcie ekspertów.

 

Jeśli chcesz, aby Twój projekt był bardziej wiarygodny dla szerokiej publiczności (a nie tylko Twoich znajomych) możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów, którzy mogą udzielić Ci szeregu porad oraz wystawić opinię, którą umieścisz potem w opisie swojego projektu. Być może pomoże Ci ona w zbieraniu głosów internautów.

 

Nagrody i Vouchery.

Jest powszechnie przyjęte, że autorzy obdzielają wspierających nagrodami. Aby uprościć tę procedurę, w naszym serwisie umieściliśmy vouchery, które umożliwiają nagradzanie wspierających voucherami na przyszłe usługi bądź produkty firmy, która ma powstać w wyniku projektu. Na przykład - ktoś wspiera nas kwotą 50 zł, więc oferujemy mu voucher na kwotę 60 zł lub 70 zł (czyli z premią) na naszą usługę lub produkt, gdy ten znajdzie się już na rynku. Projektodawca może też zapisać na voucherze, iż może być on w przyszłości wymieniony na akcje / udziały w firmie, która jest przedmiotem wsparcia.

 

Koszty i opłaty.

Ze zrozumiałych względów wszystkie opłaty serwisowe obciążają wyłącznie inicjatorów Projektów ( pomysłodawców ).

 

 

Projekty Zwykłe   według zasady "wszystko albo nic":

 

1. Koszt weryfikacji i uruchomienia Projektu w Serwisie:    50 pln (z VAT).

     ( opłata ta służy między innymi pokryciu kosztów zwrotów wpłat w przypadku nie zebrania zakładanej kwoty )

2. Opłata prowizyjna za usługi serwisu naliczana od zebranej i przekazanej kwoty:

     5% (serwis)  +  2%  (transfer płatności)  =  7% brutto.

 

Projekty Certyfikowane   -  nadzorowane przez Redakcję Serwisu i oznaczone "słoneczkiem":

 

3. Koszt Certyfikacji Projektu i uruchomienia w Serwisie:    200 pln (z VAT).

     ( opłata ta służy między innymi pokryciu kosztów zwrotów wpłat w przypadku nie zebrania zakładanej kwoty )

4. Opłata prowizyjna za usługi promocyjne Serwisu, wsparcie merytoryczne

    oraz nadzór nad realizacją Projektu naliczana od zebranej i przekazanej kwoty:

     10% (serwis)  +  2%  (transfer płatności)  =  12% brutto.

 

Kontakt z nami:   redakcja@zbieraczek.pl