Dla Wspierających


Jak to działa ? 

 

Dla Wspierających Projekty.

 

Jeśli podoba Ci się któryś z projektów zamieszczonych w naszym serwisie i ufasz jego autorowi możesz "zrzucić się" na stworzenie proponowanej przez niego usługi lub produktu, otrzymasz wtedy voucher uprawniający Cię do jakiejś nagrody lub na konkretną kwotę do zrealizowania przy zakupie produktu lub usług, których powstanie wspierasz. Być może, że autor pomysłu zaoferuje również późniejszą wymianę voucherów na akcje - udziały w firmie.

 

Odpowiedzialność za pieniądze. 

 

Odpowiedzialność za pieniądze i realizację projektu spoczywa na pomysłodawcy, a sukces przedsięwzięcia zależy od zaufania, jakim obdarzą go internauci i znajomi, którzy zajrzą do portalu. Sam portal nie może odpowiadać za sukces tych przedsięwzięć, co jest w zasadzie zrozumiałe - są ich setki i nie sposób byłoby je wszystkie nadzorować. Nasz serwis jest otwarty dla takich projektów i ich autorów, ponieważ uważamy, że każdemu należy się trochę zaufania. Poza tym taki model wspierania różnych projektów skutecznie działa na całym świecie a od niedawna również w Polsce.

 

Projekty Certyfikowane - "ze słoneczkiem".

 

W naszym serwisie zdecydowaliśmy się wprowadzić kategorię projektów, których realizacja jest nadzorowana. W ten sposób sprawujemy nadzór  -  w imieniu wspierających  -  nad tym, co dzieje się z ich pieniędzmi. Realizacja projektów certyfikowanych przez nasz serwis i oznaczonych "słoneczkiem" jest bowiem nadzorowana finansowo i organizacyjnie na każdym etapie przez naszą redakcję oraz zespół ekspertów, co znacznie zwiększa szansę pomyślnej realizacji oraz bezpieczeństwo Państwa pieniędzy. Pilnujemy sposobu przeznaczenia każdej złotówki zebranej przez wspierajacych. Rekomendujemy i promujemy tylko te projekty, które uważamy za dobre a ich autorów za osoby posiadające odpowiednie doświadczenie do skutecznej ich realizacji. Warunkiem otrzymania "słoneczka" przez pomysłodawcę jest między innymi przedstawienie bizneplanu i harmongramu, który musi być potem szczegółowo realizowany. Poza tym dokonujemy szczegółowej oceny kwalifikacji autorów i szans powodzenia projektów, przyznając certyfikat tylko tym, które nasi eksperci, osoby o z reguły ponad 20-letnim doświadczeniu "w biznesie" uznają za dobre. W Projektach Certyfiowanych pieniądze nie trafiają od razu w całości do autorów, lecz etapami, zgodnie z zaakceptowanym przez nas bizneplanem, gdy zrealizowane są wcześniejsze jego kroki. W ten przyjazny i konkretny sposób, działając w imieniu wspierających, kontrolujemy poprawną realizację przedsięwzięcia.

 

Więcej o crowd-fundingu.

 

Tradycyjny „crowd-funding” (ang. crowd – tłum, tłumnie; funding – inwestowanie, fundowanie) to zbieranie przez pomysłodawcę datków (zazwyczaj o niewielkiej wysokości od dużej ilości osób) na sfinansowanie jakiegoś przedsięwzięcia - biznesowego, społecznościowego, edukacyjnego itp. Jest to w zasadzie po prostu zbieranie składek, cegiełek na realizację jakiegoś celu. W tradycyjnym modelu „crowd-fundingu” mamy pomysłodawcę i wielu składkowiczów, którzy przekazują swoje „datki” inicjatorowi projektu - zazwyczaj za pomocą jakiejś platformy internetowej, której rola ogranicza się do zebrania ustalonej kwoty i przekazania jej pomysłodawcy - lub, jeśli kwota ta nie zostanie zebrana, oddania składek „zrzutkowiczom”. Tak zazwyczaj działają platformy „CF” na całym świecie.

 

Dwa typy projektów.

 

Nasz serwis różni się trochę od innych "crowd-fundów", ponieważ przewidzieliśmy w nim dwa typy projektów, a mianowicie "zwykłe zbiórki" odbywające się na powszechnie znanej zasadzie "wszystko albo nic"  oraz  Projekty Certyfikowane, które mogą być uruchamiane również w trybie  "ile się zbierze, tyle dobrze", który jest celowy i bezpieczny przy projektach nadzorowanych, weryfikowanych, rozciągnietych w czasie i podzielonych na etapy oraz takich, które stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych i już działających przedsięwzięć lub zbiórki o charakterze charytatywnym, stanowiącym wsparcie, gdzie każda kwota stanowi pomoc.

 

Projekty Zwykłe. Wszystko albo nic.

 

Projekty zwykłe odbywają się według reguły "wszystko albo nic", a ich autorzy otrzymują całość zebranych pieniędzy zaraz po zakończeniu promocji projektu  -  pod warunkiem, że wspierający zdecydowali się na przekazanie im całej kwoty, o którą prosili. Ten tryb wymusza ustalanie budżetu na rozsądnym poziomie a uzyskanie odpowiedniej ilości głosów popierających jest warunkiem wygranej i realizacji projektu. Za późniejszą poprawną realizację takich projektów odpowiadają ich autorzy i są zobowiązani do przedstawiania później ich wyników do publicznej wiadomości w naszym serwisie w formie krótkich kwartalnych raportów na temat stanu projektu. Jeśli projekt nie uzbiera planowanej kwoty, pieniądze wracają na konta użytkowników wspierających, którzy mogą je wykorzystać później do wspierania innych projektów lub poprosić o zwrot.