Jak to działa ?


 

Idea społecznego finansowania:

 

Crowd-funding (ang. crowd – tłum, tłumnie; funding – inwestowanie, fundowanie) to zbieranie przez pomysłodawcę datków (zazwyczaj o niewielkiej wysokości, ale od dużej ilości osób) na sfinansowanie jakiegoś przedsięwzięcia: biznesowego, społecznościowego, kulturalnego, edukacyjnego, charytatywnego itp. Jest to po prostu zbieranie składek, "cegiełek" na realizację jakiegoś przedsięwzięcia.

 

Idea ta bardzo sprawnie funkcjonuje na całym świecie pozwalając sfinansować wiele ciekawych pomysłów, wynalazków i przedsięwzięć, które są za małe dla "rasowych" funduszy inwestycyjnych. W Polsce przykładem takich działań poza Internetem może być "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" czy zbiórka na odbudowę Zamku Królewskiego na Wawelu, prowadzona 100 lat temu, zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości - świadectwem tej ostatniej są "cegiełki" różnych instytucji, firm i osób prywatnych wmurowane w latach 20-tych XX wieku w wały obronne Wawelu - wzdłuż drogi prowadzącej do jego głównej bramy. Idea jest więc stara i dobrze znana, Internet pomaga tylko w przeprowadzaniu takich zbiórek szybko i sprawnie.

 

Jednym z ciekawych przykładów crowd-fundingu był sposób w jaki nasza dwukrotna laureatka nagrody Nobla, Marie Curie-Skłodowska, zdobywała fundusze na swoje badania - gdy stanęła przed wyzwaniem, skąd zdobyć 100 tysięcy ówczesnych dolarów na zakup jednego (!) grama radu, okazało się, że jedynym skutecznym sposobem była ... zbiórka wśród polonii amerykańskiej !  Metodę tę nasza noblistka zastosowała skutecznie 2 razy w odstępie około 5 lat ...  podobnie, jak dwa razy zdobyła nagrodę Nobla !  :-)

 

Wspieranie:

 

Wsparcie projektów odbywa się przede wszystkim finansowo, ponieważ pieniądze najłatwiej jest przekazać, policzyć itd. W naszym serwisie możesz jednak zadeklarować również dowolne wsparcie materialne, informując pomysłodawców, czego ewentualnie oczekujesz za swoją pomoc.

 

Nagrody  i  Vouchery:

 

Za każde wsparcie autorzy pomysłów oferują jakieś nagrody. Czasem, dla zachowania jasnych i prostych zasad, wsparcie projektu oznacza po prostu zakup vouchera na przyszłe usługi bądź produkty firmy, która ma powstać w wyniku projektu. Działa to bardzo prosto -  np. kupujemy za 50 zł voucher na usługi nowo powstającej kawiarni, za który później będziemy mogli "skonsumować" jej usługi o wartości cennikowej np. 70 zł. W ten sposób wszyscy są zadowoleni i robią "dobry interes".

 

Zasada "wszystko albo nic":

 

W tradycyjnym modelu „crowd-fundingu” mamy pomysłodawcę i wielu składkowiczów, którzy przekazują swoje „datki” inicjatorowi projektu - zazwyczaj za pomocą jakiejś platformy internetowej, której rola ogranicza się do zebrania ustalonej kwoty i przekazania jej pomysłodawcy, albo, jeśli kwota ta nie zostanie zebrana, oddania całości składek fundatorom. To tzw. zasada "albo-albo" i przy okazji test, czy projekt zyskuje uznanie i zainteresowanie. Jeśki pomysłodawca uzbiera potrzebną kwotę, projekt przechodzi, jeśli nie - pieniądze wracają do fundatorów. To rodzaj "głosowania", w którym trzeba przekroczyć "próg wyborczy", inaczej projekt odpada. Tak zazwyczaj działają platformy „CF” na całym świecie. Zasada ta mobilizuje autorów do ustalania budżetu projektu na rozsądnym poziomie, dzielenia na rozsądne etapy i ograniczania go do niezbędnego minimum - przecież po udanym pierwszym etapie można zdefiniować następny projekt polegający na kontynuacji pierwotnego i w kilku małych "krokach" zbudować duże przedsięwzięcie.

 

Odpowiedzialność za realizację projektów.

 

Pełna odpowiedzialność za realizację projektu spoczywa na pomysłodawcy, a sukces przedsięwzięcia zależy od zaufania, jakim obdarzą go internauci oraz jego znajomi, którzy zajrzą do portalu. Zbieraczek nie może odpowiadać za sukces tych przedsięwzięć, co jest w zasadzie zrozumiałe  -  projektów może być z czasem w Zbieraczku bardzo wiele i nie sposób byłoby je wszystkie nadzorować. Dlatego też w Zbieraczku wprowadziliśmy pewną innowację: projekty certyfikowane.

 

Projekty Certyfikowane  -  autorska metoda serwisu Zbieraczek.pl

 

Zbieraczek został założony przez ludzi, którzy prowadzą różne przedsięwzięcia od mniej więcej 25 lat i swoje pierwsze start-upy mają dawno już zasobą. Dlatego Zbieraczek działa trochę jak fundusz inwestycyjny, który nadzoruje prowadzone przez siebie projekty. W ramach serwisu  zbieraczek.pl  powołaliśmy Kapitułę Serwisu i postanowiliśmy umożliwić autorom projektów zbieranie funduszy i realizację projektów w trybie certyfikowanym i nadzorowanym.

 

Projekty certyfikowane to takie, których plan oraz osoba autora są szczegółowo weryfikowane przez minimum trzech członków kapituły serwisu, nastepnie oznaczany specjalnym certyfikatem, który podnosi jego rangę, a później, podczas realizacji jest stale przez nas nadzorowany - pieniądze zebrane od Państwa na projekt trafiają do autora lub jego podwykonawców etapami, wprot na finansowanie poszczególnych zadań i etapów. Ryzyko wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w takich projektach jest minimalne - są one bardzo bezpieczne z punktu widzenia fundatorów i nieco trudniejsze do realizacji dla autorów, ponieważ Ci ostatni mają bez przerwy nadzór nad swoimi działaniami ze strony naszego serwisu. Ten tryb znacznie zwiększa szanse na sukces. W serwisie projekty certyfikowane są oznaczone "słoneczkiem".

 

Nadzorując projekty pilnujemy każdej złotówki zebranej przez wspierajacych, rozliczając autora pomysłu z tego, jak wydawane są pieniądze. Rekomendujemy i promujemy tylko te projekty, które uważamy za dobre a ich autorów za osoby posiadające odpowiednie doświadczenie do skutecznej ich realizacji. Jednym z warunków uzyskania certyfikatu jest przedstawienie szczegółowego bizneplanu i harmonogramu projektu, których trzeba potem przestrzegać. W takich projektach pieniądze nie trafiają od razu w całości do autorów, lecz etapami, zgodnie z zaakceptowanym przez nas bizneplanem. W ten przyjazny i konkretny sposób, działając w imieniu wspierających, kontrolujemy poprawną realizację przedsięwzięcia.

 

 

Założyciele Zbieraczka  -  kim jesteśmy:

 

Pomysłodawcy Zbieraczka to ludzie z rocznika "1970", którzy rozpoczynali swoją aktywność zawodową na początku lat 90-tych XX wieku i mają za sobą szereg (również udanych :) projektów biznesowych oraz spore doświadczenie w branży internetowej. Wśród twórców zbieraczka są między innymi założyciele takich portali jak eBilet.pl  ( 12 lat na rynku ) czy "polskiego facebook-a", portalu Grono-net. Zespół jest przedstawiony szerzej w zakładce:

"O nas / Redakcja Portalu".

 

Zapraszamy do współpracy:  redakcja@zbieraczek.pl