Certyfikat dla Twojego projektu


 

Każdy projektodawca ma możność uzyskania opinii naszych ekspertów na temat swojego projektu oraz porad dotyczących jego realizacji   -   o ile w ogóle uzna je za potrzebne   -   a potem ewentualnie opublikować je w opisie swojego przedsięwzięcia. Oczywiście nie jest to obowiązkowe !  Jest to usługa dodatkowa, mająca pomóc Państwu w jak najlepszym przygotowaniu projektu. Być może naszym ekspertom uda się zwrócić Państwu uwagę na jakieś istotne dla projektu sprawy lub dostarczyć innych cennych wskazówek. Takie opinie mogą też być pomocne w przekonywaniu odwiedzających do wsparcia projektu.

 

Cześć projektów prowadzonych w naszym serwisie jest oznaczona "słoneczkiem", co oznacza, że zostały one objęte patronatem  i nadzorem naszej redakcji, która kontroluje realizację projektu, jego wydatki, spójność biznesplanu i rzetelność jego realizacji. Objęcie projektu takim nadzorem jest dobrowolne, wiąże się z trochę większymi kosztami jego obsługi, ale też podnosi jego wiarygodność w oczach szerokiej publiczności i może być pomocne  w zbieraniu środków.

 

Aby uruchomić proces certyfikacji Państwa projektu,

prosimy o kontakt na adres:  redakcja@zbieraczek.pl