Case4Case - platforma wymiany know-how na każdy temat !

dodany przez IdeaFactory.pl .

Zobacz szczegółyProjekt certyfikowany i nadzorowany przez redakcję Zbieraczek.pl
zdjęcie

Case4Case - platforma wymiany praktycznej wiedzy na każdy temat.

Utworzono: 23 kwi 2014
Data końca: 18 kwi 2015


Projekt


Celem projektu jest uruchomienie systemu internetowego ułatwiającego wymianę bądź sprzedaż wiedzy praktycznej na dowolny temat. Wiedzy, która ma charakter "know-how", czyli wiedzy, która ma bardzo praktyczne zastosowanie - na przykład o tym, jak załatwić jakąś sprawę urzędową, naprawić jakieś urządzenie, ugotować potrawę czy wyleczyć chorobę. Wiedza ta może pochodzić z dowolnej dziedziny.


Planowana nazwa portalu internetowego to:
Case4Case
- czyli wymiana wiedzy na wiedzę, know-how na know-how.


Platforma case4case ma służyć do przechowywania, udostępniania i wymiany wszelkiego rodzaju „know-how” - jej idea i sposób organizacji przypomina zasady udostępniania abstraktów o badaniach naukowych. Nazwa Case4Case ma symbolizować wzajemną wymianę doświadczeń pomiędzy użytkownikami.


Portal ma służyć do wymiany wiedzy z dowolnych dziedzin: prawa, podatków, medycyny, spraw technicznych, organizacji turystyki, spraw urzędowych, itd. itd. Platforma może służyć zarówno osobom prywatnym jak i firmom.


Siłą napędową serwisu ma być przekonanie użytkowników o „pewnej wartości” ich praktycznej wiedzy zdobytej zazwyczaj dużym kosztem - pieniędzy, czasu, stresu, co motywuje do podzielenia się taką wiedzą z innymi, bądź sprzedania takiej wiedzy. Zakładamy, że użytkownicy serwisu będą skłonni do ponoszenia niewielkich wydatków służących certyfikacji, promocji i sprzedaży posiadanego know-how, do którego mają często stosunek emocjonalny. Dzięki temu serwis będzie mógł zarabiać w podobny sposób, jak czynią to portale ogłoszeniowe, osiągające dochody z promocji ogłoszeń.


System będzie umożliwiał aktywnym użytkownikom promowanie się w charakterze ekspertów w danej branży, w celu uzyskiwania płatnych zamówień innych użytkowników na dodatkowe konsultacje. System może być szansą na odpłatne dzielenie się swoją wiedzą przez praktyków, osoby posiadające cenne doświadczenie. Jakość zamieszczanych w systemie „case-ów” będzie utrzymywana na odpowiednim poziomie dzięki systemowi ocen wzajemnych opiniami ważonymi statusami użytkowników oraz ewentualnie odpłatnej certyfikacji „case-ów” przez ekspertów branżowych. Model biznesowy opiera się na założeniu, że użytkownik, który poświęcił sporo czasu i pieniędzy na pozyskanie swojego know-how będzie zainteresowany opublikowaniem, promowaniem i sprzedawaniem swojego „case”.


Korzyścią dla użytkowników owiedzających serwis będzie dostęp do praktycznych i często profesjonalnych informacji po kosztach o rząd wielkości niższych niż na tradycyjnym rynku usług doradczych a skorzystanie z niej (z systemu) będzie pełnić rolę „odrobienia pracy domowej” przed wizytą u profesjonalnego prawnika, lekarza, specjalisty, czy urzędnika. Skala możliwych zastosowań systemu jest ogromna. Projekt ma ambicje globalne i będzie uruchamiany od razu w wersji wielo-językowej.
O autorach

Autorzy projektu zaprojektowali i uruchomili wiele serwisów i portali internetowych, w tym kilka powszechnie znanych.

16

wspierających

433 zł

Z całkowitej kwoty 30.000 zł

3 lata

Do końca

TEN PROJEKT NIE JEST WIDOCZNY

To jest szkic, który został wysłany do przejrzenia.
avatar
Projekt

dodany przez IdeaFactory.pl .

Kontakt ze mną

Utworzył projektów 3 Wspiera projektów 4

Wspomóż 20 zł lub więcej

4 WSPIERAJĄCYCH

W zamian za "cegiełkę" o wartości 20 zł, czyli około 5 euro, proponujemy konto użytkownika w planowanym portalu z prawem do bezpłatnego utrzymywania w portalu (a więc i sprzedawania) do 5-ciu własnych tematów - plików z know-how jednocześnie przez okres 3 lat. W tym czasie można je będzie modyfikować lub wymieniać na dowolne inne.

Przewidywany czas dostawy: marzec 2014

Wspomóż 50 zł lub więcej

2 WSPIERAJĄCYCH

W zamian za "cegiełkę" o wartości 50 zł, czyli około 10 euro, proponujemy specjalne konto użytkownika w planowanym portalu oznaczone jako "Fundator Portalu", z prawem do bezpłatnego utrzymywania (a więc i "spredawania") do 10-ciu własnych "casów" jednocześnie, przez okres 5-ciu lat. W tym czasie można je będzie modyfikować lub wymieniać na dowolne inne.

Przewidywany czas dostawy: marzec 2014

Wspomóż 100 zł lub więcej

0 WSPIERAJĄCYCH

W zamian za "cegiełkę" o wartości 100 zł, czyli około 20 euro, proponujemy: 1. Umieszczenie na specjalnej liście założycieli portalu - wraz z krótką notatką o sobie lub reprezetowanej firmie i linkiem do własnej strony www, również firmowej. 2. Konto "Fundatora Portalu", z prawem do bezpłatnego utrzymywania (a więc i "spredawania") do 50-ciu własnych "casów" jednocześnie, przez okres 5-ciu lat. W tym czasie można je będzie modyfikować lub wymieniać na dowolne inne.

Przewidywany czas dostawy: marzec 2014

Wpłaty dodatkowe: